Bestelautoverzekering

De bestelautoverzekering dekt schade die met of aan het motorrijtuig wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van het motorrijtuig zelf, en de (verplichte) WA-dekking voor schade toegebracht met motorrijtuigen aan derden. De schade moet het gevolg zijn van het gebruik van het motorrijtuig en zijn ontstaan aan personen en/of zaken die zich in of op het motorrijtuig bevinden. Zaken die tot het motorrijtuig zelf behoren, vallen daar niet onder.

 

De dekking kan bestaan uit:

 

Casco / Allrisk dekking: bij de normale cascodekking zijn in beginsel alle van buitenkomende onheilen gedekt, waaronder (als belangrijkste) aanrijdingschade door eigen schuld.

 

Beperkte casco dekking: bij de beperkte cascodekking zijn bepaalde met name genoemde schade-oorzaken gedekt (bijv. brand, diefstal, ruitbreuk, aanrijding met dieren en schade door overstroming).

 

WA-dekking: naast de dekking voor wettelijke aansprakelijkheid worden ook de kosten vergoed voor het wegslepen van de eigen auto en het vervoer van passagiers.

 

Ongevallen Inzittenden dekking (OIV): de ongevallen inzittenden dekking zorgt voor een uitkering indien een inzittende (incl. bestuurder) blijvend invalide wordt en/of overlijdt als gevolg van een ongeluk. Veelal zijn per rubriek vaste bedragen verzekerd.

 

Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI): de schadeverzekering voor inzittenden dekt de schade aan en van de inzittenden (waaronder de bestuurder) van een motorrijtuig ongeacht de schuldvraag. Zowel personenschade (letsel/dood) als schade aan zaken is gedekt tot maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis. De dekking geldt ook als de inzittenden zich in de onmiddellijke nabijheid van het motorrijtuig bevinden, zoals bij het in- en uitstappen en tijdens het tanken.
BEREKEN DIRECT DE PREMIE