Cyber aansprakelijkheidsverzekering

Traditionele verzekeringen bieden dekking voor materiële schade aan de computerapparatuur. Bij cyber crime is er meestal geen sprake van materiële schade terwijl er wel gegevens verdwenen of beschadigd zijn. Deze verzekering biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van onder andere hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen.
Premie berekenen? Vraag meer informatie op.