Reconstructiekostenverzekering

Met een reconstructiekostenverzekering worden in geval van een gedekte schade de kosten vergoed die gemaakt moeten worden om de verloren gegane gegevens te reproduceren. Denk hierbij aan huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie, salaris van tijdelijk personeel en huur van bedrijfsuitrusting. De te reconstrueren informatie kan onder ander bestaan uit boekhouding, correspondentie, contracten en archiefstukken.
Premie berekenen? Vraag meer informatie op.