Werknemersschadeverzekering

Werkgevers draaien steeds vaker op voor kosten als gevolg van ongelukken met of door een motorrijtuig van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben. Je wordt geacht te weten welke risico’s je werknemers lopen, zodat ongevallen kunnen worden voorkomen. Zo niet, dan draai je volgens recente gerechtelijke uitspraken in het kader van ‘goed werkgeverschap’ op voor de soms torenhoge schade, waaronder het inkomensverlies van werknemers. De werknemersschadeverzekering (WSV) verzekert werknemers tegen schade als gevolg van ongevallen met of door een motorrijtuig die werk gerelateerd zijn. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. Deze verzekering fungeert als vangnet wanneer de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en eventuele andere voorzieningen geen (volledige) dekking bieden.
Premie berekenen? Vraag meer informatie op.