Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring 

 

JOUW PRIVACY
Uit hoofde van onze dienstverlening beschikt Thrust over persoonlijke gegevens van jou. Hier tref je in vogelvlucht aan hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Voor de uitgebreide beschrijving kun je ons Privacy beleid raadplegen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

  • Contactgegevens
  • Identificatiegegevens
  • Gegevens in verband met financiële producten
  • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzondere gevallen)

Wij verwerken deze gegevens omdat wij adviseren en bemiddelen in financiële producten dan wel de overeenkomst uitvoeren welke bij het financiële product van toepassing is. Daarnaast voeren wij werkzaamheden uit met betrekking tot relatiebeheer. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten en het versturen van nieuwsbrieven. Tevens hebben wij persoonsgegevens nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting (zorgplicht).

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten of als dit is toegestaan in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard jouw belang in acht nemen. In sommige gevallen zullen wij toestemming aan je vragen om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden.

De gegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst dan wel gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Je hebt altijd specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens, deze zijn opgenomen in ons Privacy beleid. Op onze website vindt je altijd het meest actuele statement.

Uiteraard zorgen wij voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Heb je een klacht met betrekking tot dit onderwerp dan kun je altijd contact met ons opnemen. Mocht dit voor jou geen bevredigende oplossing bieden dan heb je het recht om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Thrust is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor jou geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van Thrust is overigens beperkt tot het bedrag waarop de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Verder attenderen wij je op onze Algemene voorwaarden. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken graag nadere informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering en algemene leveringsvoorwaarden.

 

COOKIES
Juridisch gaat het om artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, in de volksmond noemt men deze regelgeving de ‘cookiewet’. De wet stelt dat websitebezoekers geïnformeerd moeten worden over welke cookies er worden geplaatst en waarom. Cookies zijn geen computerprogramma’s en cookies verspreiden geen virussen. Ook leidt het plaatsen van cookies niet tot spam. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op jouw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Ook helpen cookies ons om in te zien hoe je de website gebruikt en hoe wij jouw ervaring kunnen verbeteren en klantvriendelijker kunnen maken.