Schadeformulier

Hoe belangrijk is een goed ingevuld schadeformulier?

 

Je schade verhalen op de tegenpartij:
Ben je Allrisk verzekerd en de tegenpartij heeft de schade veroorzaakt dan wordt jouw cascoschade eerst op grond van je eigen Allrisk verzekering afgewikkeld. Wanneer je een schade op een tegenpartij wilt verhalen zul je de schuld van deze tegenpartij met wettelijk en overtuigend bewijs aan moeten tonen.
De tegenpartij – in de meeste gevallen de verzekeraar – moet vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om een reactie op de gestelde claim te krijgen van haar verzekerde.
Hier loopt het vaak spaak. Hoewel een verzekerde conform de polisvoorwaarden verplicht is te reageren op een schadeclaim, blijkt deze dat in veel gevallen (bewust of onbewust) niet te doen.

 

Door beide partijen ondertekend schadeformulier
Mocht de verzekerde van de aangesproken verzekeraar niet reageren, dan kan een door beide partijen ondertekend schadeformulier volstaan als een wettelijk en dwingend bewijs. De verzekeraar zal de schade dan, wanneer de toedracht duidelijk is, moeten afwikkelen op basis van dat schadeformulier. Met of zonder reactie van haar eigen verzekerde.

 

Getuigenverklaring
Mocht het schadeformulier niet door beide partijen zijn ondertekend of de toedracht niet duidelijk zijn, dan is een getuigenverklaring erg nuttig. Hieruit moet dan duidelijk de schuld van de tegenpartij blijken. De aangesproken (auto-)verzekeraar neemt uiterlijk drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in.

 

Downloads (zie Pdf’s als bijlage):
Europees Aanrijdingsformulier (Nederlands)
Europees Aanrijdingsformulier (Engels)
Brochure Waarborgfonds
Waarborgfonds-Schadeformulier

 

Links:
www.vanatotzekerheid.nl
www.schadegarant.nl
www.mijnschadehersteller.nl
www.schadezonderdader.nl (Is een claim bij het Waarborgfonds mogelijk?)