Garageverzekering

De garageverzekering is een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering voor garage- en aanverwante bedrijven en dekt onder meer de aansprakelijkheid van de organisatie voor schade aan personen en zaken. Daarbij gaat het zowel om schade door toedoen van medewerkers als schade als gevolg van een geleverd product. De garageverzekering is bestemd voor bedrijven waar onder meer motorrijtuigen worden gerepareerd of anderszins worden behandeld, zoals garagebedrijven, dealers van personenauto’s, carrosseriebedrijven, motor-, rijwiel- en bromfietsbedrijven, caravanbedrijven, LPG-inbouwstations, wasstraten, poetsbedrijven, autobandenbedrijven en keuringsstations. De garageverzekering is een rubrieksverzekering die zowel bescherming biedt tegen wettelijke aanspraken van derden als tegen het opzichtrisico. Daarmee is de garageverzekering voor de doelgroep aanzienlijk effectiever dan de gewone aansprakelijkheidsverzekering.
Premie berekenen? Vraag meer informatie op.