Milieuschadeverzekering

Met een milieuschadeverzekering ben je beschermd tegen de financiële gevolgen van milieuschade. De verzekering dekt kosten van sanering van zowel je eigen terrein als van omringende locaties. Ook eventuele kosten die het gevolg zijn van de sanering, zoals herstelkosten of bedrijfsschade, vallen onder de dekking van de verzekering. Ook wanneer je onderneming op het eerste gezicht weinig risico vormt voor het milieu, kan een milieuschade die zich op jouw bedrijfs- of werkterrein voordoet verregaande financiële consequenties hebben.
Premie berekenen? Vraag meer informatie op.