Transportverzekering

Een transportverzekering dekt de financiële gevolgen van de risico’s die je organisatie loopt tijdens het transport. Wie goederen laat vervoeren, kan een expediteur of vervoerder inschakelen die de werkzaamheden en formaliteiten verricht die voor het (inter-) nationale vervoer nodig zijn. Ondanks de goede zorgen van de logistieke dienstverlener lopen je goederen tijdens het transport de nodige risico’s als gevolg van laad- en losactiviteiten, diefstal, brand, slechte stuwage, klimatologische invloeden, aanvaring, etc. Vaak wordt gedacht dat de expediteur of de vervoerder verzekerd is en de onverhoopte schade zal vergoeden. Op basis van de afgesproken vervoerdersvoorwaarden is de logistieke dienstverlener echter niet altijd aansprakelijk te stellen voor de veroorzaakte schade. Als hij wel aansprakelijk is, dan is de vergoeding gebaseerd op een gelimiteerd bedrag per beschadigd of verloren gewicht.  De praktijk leert echter dat de werkelijk geleden schade vaak hoger is dan deze schadevergoeding.
Premie berekenen? Vraag meer informatie op.